Groen Opwijk

|

een nieuwe start

PATRICK GILLIS 13de plaats opvolgers vlaams parlement

april 18th, 2014

oktober 19th, 2012

Pol Verhaevert – Marijke De Vis – Patrick Gillis

oktober 7th, 2012

Tijd voor Groen

oktober 7th, 2012

Kandidaten lijst INZET-GROEN

augustus 18th, 2012

1 Marijke De Vis
2 Pol Verhaevert
3 Patrick Gillis (Groen)
4 Joke Longin
5 Philippe Verstraeten
6 Laura Luypaert
7 Patrick April
8 Nathalie Vanhellemont
9 Benny De Ridder
10 Jasper Van Weverberg
11 Jessica Smets (Groen)
12 Nadia Khelifa (Groen)
13 Françoise Lafaut (Groen)
14 Diederik Staljanssens
15 Evy De Batselier
16 Gunter Mannaert
17 Jean-Claude Deplechin
18 Chantal De Groof
19 Hamdija Ferizovic
20 Lydia Vereertbrugghen
21 Freddy Raymackers
22 Martine Vanderstappen
23 Luc De Ridder

INZET EN GROEN DOEN HET ‘SAMEN VOOR OPWIJK’

juni 24th, 2012

Met de slogan ‘SAMEN VOOR OPWIJK’ trekken INZET en Groen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. ‘Het woord ‘samen’ dekt verschillende ladingen’, stelt INZET-voorzitter Luc De Ridder. ‘Om te beginnen staat ‘samen’ voor het progressieve kartel dat INZET en Groen gevormd hebben. We willen ook benadrukken dat we als groep naar de kiezer trekken. En ten slotte, het belangrijkste: we kunnen in onze gemeente maar vooruitgaan als we daar samen met de Opwijkenaar aan werken, want samen staan we sterk.’

‘In de volgende dagen zullen er op verschillende plaatsen in Opwijk verkiezingsaffiches verschijnen die aan de mensen in één oogopslag moeten duidelijk maken wat voor INZET en Groen belangrijke thema’s zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen’, legt lijsttrekker Marijke De Vis uit. ‘We doen dit aan de hand van een woordenwolk. Terwijl verkiezingsaffiches doorgaans gebruikt worden om individuele kandidaten kenbaar te maken, kiezen INZET en Groen er op deze manier voor om inhoud op de eerste plaats te zetten. We kiezen er ook bewust voor om eerst onze programmapunten aan de kiezer voor te stellen en pas in een later stadium onze volledige lijst bekend te maken.’
Uit al de thema’s van de woordenwolk hebben INZET en Groen ook 14 heel concrete programmapunten geselecteerd. ‘Uiteraard is ons programma veel uitgebreider dan dit’, stelt huidig schepen Pol Verhaevert. ‘Maar dit zijn alvast onze prioriteiten.’

1) Voorzichtig financieel beleid. Geen prestigeprojecten. Zonder belastingverhoging een aantal projecten realiseren door maximaal gebruik te maken van subsidies.
2) Toegankelijke en klantvriendelijke administratie die alle burgers gelijk en objectief behandelt.
3) Mensen krijgen vooraf inspraak bij en duidelijke informatie over alle belangrijke projecten. Adviesraden worden maximaal betrokken.
4) Een nieuwe, grotere locatie en meer personeel voor het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang ’t Sloeberke.
5) Elk kind moet in eigen gemeente basisonderwijs kunnen volgen.
6) De Sint-Pauluszaal renoveren tot volwaardige fuifzaal.
7) Aantrekkelijker maken van onze gemeente door de vernieuwing van de Singel en van het dorpscentrum van Mazenzele.
8) Veilig verkeer door onder andere verder te werken aan veilige voet-en fietspaden in zoveel mogelijk Opwijkse straten.
9) Vergroening van de gemeente, zowel door het uitbreiden van het bosbestand en het versterken van de natuurkernen als door het aanbrengen van groene accenten in de dicht bebouwde delen van onze gemeente.
10) De op stapel staande projecten moeten integraal uitgevoerd worden: de herwaardering van de stationsomgeving, de bouw van een nieuw jeugdheem, de uitbreiding van het containerpark, …
11) Inspelen op de specifieke behoeften van alle senioren: van voldoende ouderenvoorzieningen tot een gevarieerd sport- en cultuuraanbod.
12) Door sociale tewerkstelling, strijd tegen kinderarmoede, gepaste sociale hulp, … zorgen dat niemand uit de boot valt.
13) Verder werken aan een energiezuinig gemeente.
14) Opwijk, een Vlaamse gemeente, waar iedere Opwijkenaar de kans moet krijgen om er te blijven wonen, door realisatie van kleinere bouwgronden in verkavelingen, door bijkomende sociale huisvesting, …

‘Aangezien ‘inspraak’ voor INZET en Groen een belangrijk thema is, zal tijdens de Opwijkse jaarmarkt iedereen de kans krijgen ‘zijn woord’ toe te voegen aan de woordenwolk. Alle suggesties zijn welkom en maken kans om in het uitgebreide verkiezingsprogramma te worden opgenomen’, verduidelijkt Groen-voorzitter Patrick Gillis. ‘Ook via de Facebookpagina en de website van INZET en Groen(Patrick Gillis) kunnen mensen suggesties doen.’

GROEN SAMEN MET INZET NAAR DE VERKIEZINGEN IN OPWIJK

maart 30th, 2012

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in october zullen Inzet en Groen in Opwijk samen een kartellijst vormen onder de naam
Inzet-Groen.

Tijdens de nieuwjaarsdrink Van Inzet op 6 januari maakten INZET en Groen hun samenwerking voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend.
Lijsttrekker van deze progessieve kartellijst wordt huidig schepen van jeugd Marijke De Vis.

Tweede wordt Pol Verhaevert,gevolgd door Groen-voorzitter Patrick Gillis op drie.
Met Marijke De Vis (32) als lijsttrekker maakt het kartel duidelijk dat het jong en dynamisch is en alle troeven in handen
heeft om ook in de toekomst te blijven bouwen aan een gemeente waar het goed is om te wonen.

Marijke die politieke wetenschappen studeerde, zette haar eerste stappen in de Opwijkse politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000.
Sinds 2009 is ze als schepen bevoegd voor jeugd,buitenschoolse kinderopvang,wonen,PWA en gelijke kansen.
Vanzelfsprekend zullen INZET en Groen niet alleen inzetten op sociale thema’s,maar ook op leefmileu,verkeer en ruimtelijke ordening.
Als schepen bevoegd voor deze drie materies timmert Pol Verhaevert hier sinds 2007 onverdroten aan de weg.
Een aantal dossiers zoals de geplande heraanleg van de stationsomgeving,de aanleg van fietspaden en de vergroening van onze gemeente steunen wij als
groenen volop mee.
De ruime dossierkennis van Pol over allerlei uiteenlopende materies van onze gemeente en de ervaring op de kabinetten van meerdere ministers geeft het kartel dan ook een serieuze meerwaarde.

Op de derde plaatst ,onmiddelijk na de twee huidige INZET-schepen,komt Patrick Gillis.
Als voorzitter van de lokale afdeling zal hij trachten om Groen een plaats te geven in het politieke landschap van Opwijk.
Een zitje in de gemeenteraad is één van zijn ambities.
Patrick nam in het verleden al verschilende keren deel aan federale en vlaamse verkiezingen en is bijgevolg dan ook geen politiek “groentje” meer.
Uiteraard is het ook de bedoeling dat Groen Opwijk het kartel inhoudelijk ondersteunt en versterkt,in het bijzonder wat betreft de thema’s mileu,mobiliteit en
ruimtelijke ordening.

Wat het laatste betreft waren, als u het zich nog kan herinneren, het behoud van het landelijk karakter van de gemeente,verstedelijking en behoud van
open ruimtes thema’s van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

februari 26th, 2012

Inzet en Groen! vormen kartel

februari 26th, 2012

OPWIJK – Inzet en Groen! gaan in Opwijk in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat deelden voorzitters Luc De Ridder (Inzet) en Patrick Gillis (Groen!) gisteren mee tijdens de wekelijkse markt, waar zij de bezoekers een drankje aanboden.

De kartelvorming stond al langer in de steigers, maar sinds gisteren is ze officieel. Inzet en Groen! gaan met één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Beide partijen dienen zich voor de derde keer aan de kiezer aan. ‘Naast aandacht voor verkeer en mobiliteit, kinderopvang en ruimtelijke ordening, legden we met Inzet zoveel mogelijk groene accenten in het beleid’, zegt Luc De Ridder.

‘Zo is er onder impuls van schepen Pol Verhaevert al een paar hectare grond aangekocht voor bosuitbreiding, waarvan een deel effectief bebost is. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen beschermden we de Brabantsebeek en de Landschappelijke Overgang langs onder meer het Perreveld, Trod en Hulst. Een kartel met Groen! is voor ons voor de hand liggend. Zo worden de progressieve krachten gebundeld. We vormen een duidelijk alternatief voor de traditionele partijen, maar dat doet geen afbreuk aan onze bereidheid om samen te werken met anderen.’

Inzet ontstond in 2000 onder impuls van Pol Verhaevert. De beweging bestaat uit onafhankelijken en socialisten die zich engageren voor een lokaal progressief project. Na een bestuursperiode met vijf zitjes in de oppositie, vormde Inzet in 2006 een coalitie met het kartel CD&V/N-VA, die nu apart naar de verkiezingen trekken.

In de gemeenteraad heeft Inzet drie verkozenen, wan wie er twee in het schepencollege zitten. Naast Verhaevert (Verkeer, Milieu, Ruimtelijke Ordening) is ook Marijke De Vis schepen (Jeugd, Buitenschoolse Opvang, Huisvesting, Werk en Gelijke Kansen).

Jeannine Ringoot is gemeenteraadslid en Joke Longin vertegenwoordigt Inzet in de OCMW-raad.

Ook Groen! bestaat in Opwijk van in 2000 (toen nog Agalev). De partij van Patrick Gillis miste in 2006 op een haar een zitje in de gemeenteraad. Lokaal boegbeeld Patrick Gillis nam ook deel aan de verkiezingen voor het federaal en Vlaamse Parlement. Hij is ingenieur bij een grote telecomoperator. ‘Ook onze aandacht gaat naar milieu, verkeer en het behoud van het landelijk karakter van de gemeente. Ons programma komt grotendeels overeen met dat van Inzet. Kartelvorming is dus een logische keuze.’

Kaartje

juni 6th, 2010