8. Veerle Peters

8. Veerle Peters

8. Veerle Peters

8. Veerle Peters

Veerle staat voor een inclusieve gemeente waar elk kind ongeacht zijn afkomst een mooie toekomst kan uitbouwen; een Opwijk dat verkeersluw is met meer aandacht voor verkeersveiligheid en zwakke weggebruikers.  Ze pleit voor een gemeente die meer ambitie toont om zijn open ruimte te vrijwaren en meer groenzones te voorzien. Ze vindt een permanente dialoog met de burger erg belangrijk, inspraak beperkt zich immers niet tot de verkiezingen