Groen Opwijk

|

een nieuwe start

GROEN SAMEN MET INZET NAAR DE VERKIEZINGEN IN OPWIJK

maart 30th, 2012 at 15:20

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in october zullen Inzet en Groen in Opwijk samen een kartellijst vormen onder de naam
Inzet-Groen.

Tijdens de nieuwjaarsdrink Van Inzet op 6 januari maakten INZET en Groen hun samenwerking voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend.
Lijsttrekker van deze progessieve kartellijst wordt huidig schepen van jeugd Marijke De Vis.

Tweede wordt Pol Verhaevert,gevolgd door Groen-voorzitter Patrick Gillis op drie.
Met Marijke De Vis (32) als lijsttrekker maakt het kartel duidelijk dat het jong en dynamisch is en alle troeven in handen
heeft om ook in de toekomst te blijven bouwen aan een gemeente waar het goed is om te wonen.

Marijke die politieke wetenschappen studeerde, zette haar eerste stappen in de Opwijkse politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000.
Sinds 2009 is ze als schepen bevoegd voor jeugd,buitenschoolse kinderopvang,wonen,PWA en gelijke kansen.
Vanzelfsprekend zullen INZET en Groen niet alleen inzetten op sociale thema’s,maar ook op leefmileu,verkeer en ruimtelijke ordening.
Als schepen bevoegd voor deze drie materies timmert Pol Verhaevert hier sinds 2007 onverdroten aan de weg.
Een aantal dossiers zoals de geplande heraanleg van de stationsomgeving,de aanleg van fietspaden en de vergroening van onze gemeente steunen wij als
groenen volop mee.
De ruime dossierkennis van Pol over allerlei uiteenlopende materies van onze gemeente en de ervaring op de kabinetten van meerdere ministers geeft het kartel dan ook een serieuze meerwaarde.

Op de derde plaatst ,onmiddelijk na de twee huidige INZET-schepen,komt Patrick Gillis.
Als voorzitter van de lokale afdeling zal hij trachten om Groen een plaats te geven in het politieke landschap van Opwijk.
Een zitje in de gemeenteraad is één van zijn ambities.
Patrick nam in het verleden al verschilende keren deel aan federale en vlaamse verkiezingen en is bijgevolg dan ook geen politiek “groentje” meer.
Uiteraard is het ook de bedoeling dat Groen Opwijk het kartel inhoudelijk ondersteunt en versterkt,in het bijzonder wat betreft de thema’s mileu,mobiliteit en
ruimtelijke ordening.

Wat het laatste betreft waren, als u het zich nog kan herinneren, het behoud van het landelijk karakter van de gemeente,verstedelijking en behoud van
open ruimtes thema’s van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Comments are closed.