Groene woorden = Groene daden

02 Oktober 2018

Groene woorden = Groene daden

Groen heeft vele positieve reacties gekregen op ons initiatief

Groen is de enige partij in Opwijk die een 100% milieuvriendelijke campagne voert zonder borden, affiches en folders! Je vindt ons programma via de bestaande infobladen en via onze website. Zondag hebben we ons spandoek ondertekend op het officiële aanplakbord. Groen heeft vele positieve reacties gekregen op ons initiatief, ook van vertegenwoordigers van andere partijen. We hopen dan ook dat er over 6 jaar meer steun zal zijn voor ons initiatief (bv. om elk 1 folder samen in een enveloppe te verdelen). Op deze manier kunnen we de afvalberg door de vele folders en de (visuele) vervuiling met borden langs de weg vermijden.