De mensen van

Groen Opwijk

1. Bert De Wel

Expert in internationaal klimaat- en energiebeleid. Ik wil mijn verontwaardiging over automobilisten die dronken en te snel rijden, over weer het laatste hoekje groen dat ingepalmd wordt door een appartement, over zwart water in onze beken, over racisme dat toegedekt en goedgepraat wordt, dat allemaal, wil ik omzetten in creatieve en positieve lokale politiek. www.twitter.com/bertdewel 

2. Kim Janssens

Pleitbezorger voor meer inspraak en participatie voor alle inwoners van Opwijk. Kim vindt het belangrijk dat alle burgers mee kunnen nadenken over het beleid van de gemeente. Samen nieuwe initiatieven nemen en samen beslissen over belangrijke projecten. En dit voor alle Opwijkenaren, welke achtergrond, afkomst of nationaliteit ze ook hebben. Iedereen moet mee kunnen praten. Zo werken we samen aan een beter leven in Opwijk.

3. Benny De Ridder

Pionier campagne zonder papier, man achter Lijn 60, Opwijks dialect avonden, Solidaridays dagen, voorzitter cultuurraad.  Gelooft dat ecologie, economie en welvaart samen kunnen bestaan met een beetje realisme en moed. Cultuur en sport brengt alle mensen samen.  

4. Els Vandeputte

Kleuterjuf in de Brusselse rand. Gelooft in een warmere en meer menselijke samenleving, in de kracht van sàmen dingen doen. Wil graag meewerken aan een gemeente waar alle inwoners zich thuis voelen, en waar we zorg dragen voor elkaar!

Bert De Wel

Contactpersoon voor Groen Opwijk   Stuur een mailtje naar [email protected]

5. Jonathan Peeters

Onze jongste kandidaat op de lijst is 19 jaar en komt op voor een inclusief beleid. Hij ijvert voor actieve deelname aan het maatschappelijk leven van jongeren en mensen met een handicap. Jonathan studeert Kantoor, is monitor bij jeugdorganisaties en een actieve sporter.

6. Joke Lasuy

Studente jeugd en gehandicaptenzorg, 21 jaar, zet zich in voor meer natuur, groen en verdraagzaamheid in Opwijk.

7. Bart Peeters

Veiligheidsdeskundige die ook ruime ervaring heeft in de sector van jeugd- en ouderenzorg. Bart ijvert voor een leefbaar en sociaal Opwijk voor iedereen.

8. Veerle Peters

Veerle staat voor een inclusieve gemeente waar elk kind ongeacht zijn afkomst een mooie toekomst kan uitbouwen; een Opwijk dat verkeersluw is met meer aandacht voor verkeersveiligheid en zwakke weggebruikers.  Ze pleit voor een gemeente die meer ambitie toont om zijn open ruimte te vrijwaren en meer groenzones te voorzien. Ze vindt een permanente dialoog met de burger erg belangrijk, inspraak beperkt zich immers niet tot de verkiezingen

9. Kris Lasuy

Natuurliefhebber

10. Nadia Khelifa

Goed Samen Leven

11. Patrick Gillis

Facility manager met een hart voor Opwijk, gefascineerd door de lokale politiek met bijzondere interesse voor duurzame infrastructuur en lokaal ondernemerschap.